Installeer Unifi op Ubuntu 18.04 LTS

In deze tutorial staan de commando’s om de Unifi software op een Ubuntu 18.04 LTS server te installeren.

De Unifi software interface

De Unifi software heeft versie 8 van Java nodig om te kunnen werken en MongoDB. De repository’s moeten we nog handmatig toevoegen aan onze server. Ook heeft Unifi jsvc nodig, en dit kan je niet meer automatisch geïnstalleerd worden Ubuntu 18.04.

We voeren deze stappen uit op een standaard installatie van Ubuntu 18.04 LTS server. Je kan dit uiteraard ook installeren op de desktop versie.
Als je de server in je lokaal netwerk installeert, geef je de server best een vast (statisch) IP adres, een cloud server (vps) heeft meestal standaard al een vast ip adres toegewezen gekregen.
Als je als root gebruiker bent aangemeld, moet je niet telkens sudo voor de opdrachten typen.

1. Vast ip adres (optioneel)

Indien je de server lokaal in het netwerk installeert, kan je best een vast IP adres instellen. Ubuntu 18.04 gebruikt Netplan voor de configuratie van het netwerk en dus niet meer via het bestand /etc/network/interfaces zoals voorheen. 

In de nieuwe installatie van Ubuntu 18.04 server kan je al tijdens de installatie het vast IP adres instellen.

In deze stap van de installatie kan je al een vast IP adres instellen

2. Installatie Java 8

Om Java 8 te installeren, gaan we de repository toevoegen van Webupd8 Team. Dit team zorgt er voor dat we Java 8 en 9 nog kunnen installeren op Ubuntu 18.04. Voer de volgende comando’s uit om de repository toe te voegen:

$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
$ sudo apt update

Om Java 8 nu te installeren op onze server, voeren we het volgende commando uit:

$ sudo apt install oracle-java8-set-default

De installatie van Java kan even duren. Als de installatie voltooid is kan je controleren of versie 8 is geïnstalleerd, en je zou onderstaand resultaat moeten krijgen.

$ java -version
java version "1.8.0_181"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_181-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.181-b13, mixed mode)

3. Mongodb repository toevoegen

Unifi gebruikt MongoDB om alle gegevens op te slagen in een database. We gaan hier alvast de MongoDB repository toevoegen, en de installatie van Unifi zal de installatie van MongoDB voor zijn rekening nemen:

$ sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 0C49F3730359A14518585931BC711F9BA15703C6
$ echo "deb [ arch=amd64,arm64 ] http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.4 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.4.list

4. Ubuntu repositories uitbreiden

Zoals in het begin van deze tutorial al vermeld is geweest, heeft Unifi ook jsvc nodig. Dit kan sinds ubuntu 18.04 niet meer automatisch geïnstalleerd worden en we moeten om dit probleem op te lossen, de repositories uitbreiden van Ubuntu. Open het /etc/apt/sources.list bestand en voeg universe toe zoals hieronder. We openen het bestand met nano, maar je mag je tekstverwerker gebruiken die je het liefst gebruikt.

$ sudo nano /etc/apt/sources.list

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main universe 
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security main universe
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main universe

5. Unifi software installatie

Op het moment van het schrijven van deze tutorial is de laatste versie die je kan installeren via de Unifi repository, versie 5.8.28. Indien er een nieuwe versie uitkomt van de Unifi, duurt het ongeveer 1 week voor de nieuwe versie beschikbaar is via de Unifi repository.

Je kan op de blog van unifi de laatste versie vinden: https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Updates-Blog/bg-p/Blog_UniFi en kijk naar de post van Unifi SDN Controller.

We gaan in deze stap de Unifi repository toevoegen aan onze server.

$ sudo echo 'deb http://www.ubnt.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/100-ubnt-unifi.list

En download de GPG key ter beveiliging van Unifi:

$ sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/unifi-repo.gpg https://dl.ubnt.com/unifi/unifi-repo.gpg

Nu gaan we de pakketlijst updaten en daarna installeren we de Unifi software.

$ sudo apt update
$ sudo apt install unifi

De installatie van Unifi kan ook een tijdje duren. Als de installatie klaar is kan je de status opvragen van de Unifi service om te controleren of de service effectief goed gestart is.

$ sudo systemctl status unifi.service

● unifi.service – unifi
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/unifi.service; enabled; vendor preset: en
Active: active (running) since Thu 2018-08-30 21:44:57 UTC; 14h ago
Main PID: 6110 (jsvc)
Tasks: 887 (limit: 1110)
CGroup: /system.slice/unifi.service
├─6110 unifi -cwd /usr/lib/unifi -home /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre
├─6112 unifi -cwd /usr/lib/unifi -home /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre
├─6113 unifi -cwd /usr/lib/unifi -home /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre
├─6129 /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/java -Dfile.encoding=UTF-8
└─6976 bin/mongod –dbpath /usr/lib/unifi/data/db –port 27117 –unix
Aug 30 21:44:39 unifi systemd[1]: Starting unifi…
Aug 30 21:44:39 unifi unifi.init[6014]: * Starting Ubiquiti UniFi Controller un
Aug 30 21:44:57 unifi unifi.init[6014]: …done.
Aug 30 21:44:57 unifi systemd[1]: Started unifi.

Als de status op active (running) staat en onderaan de regel “Started unifi” verschijnt, is de controller gestart. Je kan de interface openen via het IP adres of de hostname/FQDN van de server: https://[IP adres of FQDN]:8443. Je ziet dan de wizard om de controller in te stellen.

In de video over het installeren van de cloud controller, leg ik alle stappen uit van deze wizard. Ga alvast eens kijken op mijn kanaal en vergeet je zeker niet te abonneren en op het bel icoontje te klikken om zeker niets te missen.

2 gedachten over “Installeer Unifi op Ubuntu 18.04 LTS

 1. De Vos Willem Beantwoorden

  Hallo
  Ik heb alle stappen gedaan

  Unifi staat op active
  Maar krijg bij chrome

  Bad Request
  This combination of host and port requires TLS.

  Wat heb ik verkeerd gedaan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.